Ventrikuloperitoneal şuntlama əməliyyatı haqqında məlumat

26 Dekabr 2019
Ventrikuloperitoneal şuntlama nədir? Şuntlama sözü hərfi mənada “bir boşluqdan digər boşluğa daşıma” mənasını verməkdədir. Ventrikuloperitoneal şuntlama (V/P şuntlama) dedikdə isə,…

Hidrosefaliyanın müalicəsi: şuntlama yoxsa endoskopik əməliyyat?

06 Dekabr 2019
Hidrosefaliya pediatrik beyin cərrahlarının ən çox üzləşdiyi xəstəlik olub, hərfi tərcümədə “başda su” demekdir. Əslində isə beyin-onurğa beyin mayesinin (BOM)…

Hidrosefaliya haqqında ətraflı məlumat

05 Dekabr 2019
Hidrosefaliya nədir? Hidrosefaliya termini yunan sözləri olan “hydro”- su və “cephalon” – baş sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. hərfi tərcümədə “beyində…