Xarici hidrosefaliya (Benign external hydrocephalus)

11 İyul 2021
Xarici hidrosefaliya nədir? Xarici hidrosefaliya –körpələrdə başın böyük olması ilə özünü birüzə verən və adətən hər hansı müalicəyə ehtiyac olmadan…

Ventrikuloperitoneal şuntlama əməliyyatı haqqında məlumat

26 Dekabr 2019
Ventrikuloperitoneal şuntlama nədir? Şuntlama sözü hərfi mənada “bir boşluqdan digər boşluğa daşıma” mənasını verməkdədir. Ventrikuloperitoneal şuntlama (V/P şuntlama) dedikdə isə,…

Hidrosefaliyanın müalicəsi: şuntlama yoxsa endoskopik əməliyyat?

06 Dekabr 2019
Hidrosefaliya pediatrik beyin cərrahlarının ən çox üzləşdiyi xəstəlik olub, hərfi tərcümədə “başda su” demekdir. Əslində isə beyin-onurğa beyin mayesinin (BOM)…

Hidrosefaliya haqqında ətraflı məlumat

05 Dekabr 2019
Hidrosefaliya nədir? Hidrosefaliya termini yunan sözləri olan “hydro”- su və “cephalon” – baş sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. hərfi tərcümədə “beyində…